Indien u zich bevindt op het terrein van Hoogland Dweilland bent u verplicht zich aan de huisregels te houden.

U dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie (Hoogland Dweilland) op te volgen. De organisatie behoudt zich het recht voor om u de toegang tot het evenement te ontzeggen.

Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijke of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek.

Op grond van uw gedrag (dronken, agressief, enz.) op ons terrein en/of op de openbare weg kan de organisatie u de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.

Het is verboden op ons terrein drugs en/of lachgas in bezit te hebben, te gebruiken of verhandelen. Het is ook verboden om wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen bij u te hebben. Verboden spullen worden in beslag genomen en overgedragen aan politie.

Op ons terrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank dragen en/of nuttigen. Bij twijfel kunnen de medewerkers om legitimatie vragen. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.

Het is verboden om op tafels en banken te staan.

Het is verboden om podia, hekken of andere objecten te beklimmen.

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden of promotionele activiteiten te verrichten.

Parkeren van fietsen en voertuigen is alleen toegestaan op de daarvoor ingerichte plekken.

De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.

Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen.

Consumptiemunten van Hoogland Dweilland zijn alleen geldig tijdens Hoogland Dweilland en worden niet teruggenomen. De munten blijven geldig.

Op het terrein van Hoogland Dweilland zal gefotografeerd/gefilmd worden. Bezoekers gaan bij betreding van het terrein akkoord met dit gegeven. Op verzoek van politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd. Opnames kunnen ook gebruikt worden voor promotie doeleinden.

De medewerkers van het Hoogland Dweilland zijn 100% vrijwilliger.